Zarządzenie Nr 2/18/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 3.01.2018 r. w srawie zmiany rozkładu czasu pracy w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie

Zarządzenie Nr 2/18/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 3.01.2018 r. w srawie zmiany rozkładu czasu pracy w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie