Zarządzenie Nr 2/18/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 30.11.2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu półkolonii zimowych i letnich organizowanych przez Miasto Puszczykowo

Zarządzenie Nr 2/18/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 30.11.2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu półkolonii zimowych i letnich organizowanych przez Miasto Puszczykowo