Zarządzenie Nr 22/18/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 6.03.2018 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrytacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym term

Zarządzenie Nr 22/18/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 6.03.2018 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrytacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/19 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Puszczykowo