Zarządzenie Nr 23/18/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 9.03.2018 r. w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe

Zarządzenie Nr 23/18/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 9.03.2018 r. w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe