Zarządzenie Nr 24/18/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 13.03.2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat projektu diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradow

Zarządzenie Nr 24/18/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 13.03.2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat projektu diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Mieście Puszczykowo