Zarządzenie Nr 25/18/VII Buemistrza Miasta Puszczykowa z dnia 15.03.2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków miejskiej komisji urbanistyczno-architektonicznej

Zarządzenie Nr 25/18/VII Buemistrza Miasta Puszczykowa z dnia 15.03.2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków miejskiej komisji urbanistyczno-architektonicznej