Zarządzenie Nr 27/18/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 15.03.2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 82/17/VII z dnia 29.12.2017 r. w sprawie planu finansowego: budżetu Miasta Puszczyk

Zarządzenie Nr 27/18/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 15.03.2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 82/17/VII z dnia 29.12.2017 r. w sprawie planu finansowego: budżetu Miasta Puszczykowo, Urzędu Miasta Puszczykowo oraz zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 2018 r.