Zarządzenie Nr 28/18/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z snia 21.03.2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych miasta na rok 2018

Zarządzenie Nr 28/18/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z snia 21.03.2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych miasta na rok 2018