Zarządzenie Nr 28a/18/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 22.03.2018 r. w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 28a/18/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 22.03.2018 r. w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego