Zarządzenie Nr 32/18/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 10.04.2018 r. w sprawie powołania komisji ds. inicjatywy lokalnej

Zarządzenie Nr 32/18/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 10.04.2018 r. w sprawie powołania komisji ds. inicjatywy lokalnej