Zarządzenie Nr 33/18/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 12.04.2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej i określenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr 33/18/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 12.04.2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej i określenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej