Zarządzenie Nr 34/18/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 20.04.2018 r. w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe

Zarządzenie Nr 34/18/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 20.04.2018 r. w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe