Zarzadzenie Nr 37/18/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 27.04.2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Zarzadzenie Nr 37/18/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 27.04.2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę