Zarządzenie Nr 38/18/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 14.05.2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Zarządzenie Nr 38/18/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 14.05.2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia