Zarządzenie Nr 42/18/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 17.05.2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

Zarządzenie Nr 42/18/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 17.05.2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Puszczykowie