Zarządzenie Nr 43/18/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 17.05.2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Miejskiej im. M. Musierowicz Centrum Animacji

Zarządzenie Nr 43/18/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 17.05.2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Miejskiej im. M. Musierowicz Centrum Animacji Kultury za rok 2017