Zarządzenie Nr 46/18/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 13.06.2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

Zarządzenie Nr 46/18/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 13.06.2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Puszczykowie