Zarządzenie Nr 47/18/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 29.06.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2018 Nr 276/17/VII z dnia 19.12.2017 r.

Zarządzenie Nr 47/18/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 29.06.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2018 Nr 276/17/VII z dnia 19.12.2017 r.