Zarządzenie Nr 50/18/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 29.06.2018 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie do prowadzenia postępowań w s