Zarządzenie Nr 5/18/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 11.01.2018 r. w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe

Zarządzenie Nr 5/18/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 11.01.2018 r. w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe