Zarządzenie nr 5/18/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych miasta na rok 201

Zarządzenie nr 5/18/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 13 grudnia 2018 roku  w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych miasta na rok 2019