Zarządzenie Nr 53/18/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 11.07.2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Zarządzenie Nr 53/18/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 11.07.2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę