Zarządzenie Nr 54/18/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 16.07.2018 r. w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korekcyjnych/ soczewek kontaktowych do pracy przy obsłudze monitora ek

Zarządzenie Nr 54/18/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 16.07.2018 r. w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korekcyjnych/ soczewek kontaktowych do pracy przy obsłudze monitora ekranowego