Zarządzenie Nr 55/18/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 16.07.2018 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej

Zarządzenie Nr 55/18/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 16.07.2018 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej