Zarządzenie Nr 58/18/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 30.07.2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień awans

Zarządzenie Nr 58/18/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 30.07.2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień awansu nauczyciela mianowanego