Zarządzenie Nr 61/18/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 6.08.2018 r. w sprawie skrócenia czasu pracy w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie

Zarządzenie Nr 61/18/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 6.08.2018 r. w sprawie skrócenia czasu pracy w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie