Zarządzenie Nr 6/18/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 12.01.2018 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dyrektora Biblioteki Miejskiej w Puszczykowie

Zarządzenie Nr 6/18/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 12.01.2018 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dyrektora Biblioteki Miejskiej w Puszczykowie