Zarządzenie Nr 6/18/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 17.12.2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Zarządzenie Nr 6/18/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 17.12.2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę