Zarządzenie Nr 62/18/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 24.08.2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

Zarządzenie Nr 62/18/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 24.08.2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie