Zarządzenie Nr 63/18/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 24.08.2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Zarządzenie Nr 63/18/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 24.08.2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia