Zarządzenie Nr 64/18/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 24.08.2018 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zarządzenie Nr 64/18/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 24.08.2018 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie