Zarządzenie Nr 65/18/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 29.08.2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do zbywania oraz oddawania w dzierżawę i w najem nieruchomości stanowiącyc

Zarządzenie Nr 65/18/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 29.08.2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do zbywania oraz oddawania w dzierżawę i w najem nieruchomości stanowiących własność Miasta Puszczykowa