Zarządzenie Nr 66/18/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 31.08.2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Zarządzenie Nr 66/18/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 31.08.2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę