Zarządzenie Nr 67/18/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 3.09.2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowyc

Zarządzenie Nr 67/18/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 3.09.2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych