Zarządzenie Nr 71/18/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 18.09.2018 r. w sprawie realizacji budżetu obywatelskiego

Zarządzenie Nr 71/18/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 18.09.2018 r. w sprawie realizacji budżetu obywatelskiego