Zarządzenie Nr 7/18/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 15.01.2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych miasta na rok 2018

Zarządzenie Nr 7/18/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 15.01.2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych miasta na rok 2018