Zarządzenie Nr 7/18/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 18.12.2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

Zarządzenie Nr 7/18/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 18.12.2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Puszczykowie