Zarządzenie Nr 72/18/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 18.09.2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Zarządzenie Nr 72/18/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 18.09.2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia