Zarządzenie Nr 73/18/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 18.09.2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 275/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19.12.2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletni

Zarządzenie Nr 73/18/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 18.09.2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 275/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19.12.2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2018-2023