Zarządzenie Nr 77/18/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 1.10.2018 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru Burmistrza Miasta na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojn

Zarządzenie Nr 77/18/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 1.10.2018 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru Burmistrza Miasta na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny