Zarządzenie Nr 77a/18/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 1.10.2018 r. w sprawieregulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Puszczykowa w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa pa

Zarządzenie Nr 77a/18/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 1.10.2018 r. w sprawieregulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Puszczykowa w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny