Zarządzenie Nr 7a/18/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 15.01.2018 r. w sprawie sposobu przekazywania sprawozdań budżetowych przez kierowników jednostek budżetowych podległych Miastu Pu

Zarządzenie Nr 7a/18/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 15.01.2018 r. w sprawie sposobu przekazywania sprawozdań budżetowych przez kierowników jednostek budżetowych podległych Miastu Puszczykowo