Zarządzenie Nr 80/18/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 18.10.2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień naucz

Zarządzenie Nr 80/18/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 18.10.2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego