Zarządzenie Nr 81/18/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 18.10.2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

Zarządzenie Nr 81/18/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 18.10.2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania Urzędu Miejskiego w Puszczykowie