Zarządzenie Nr 8/18/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 24.01.2018 r. w sprawie ustalenia ceny za zajęcia street workout organizowane przez Miasto Puszczykowo

Zarządzenie Nr 8/18/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 24.01.2018 r. w sprawie ustalenia ceny za zajęcia street workout organizowane przez Miasto Puszczykowo