Zarządzenie Nr 86/18/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 30.10.2018 r. w sprawie utworzenia pionu ochrony informacji niejawnych

Zarządzenie Nr 86/18/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 30.10.2018 r. w sprawie utworzenia pionu ochrony informacji niejawnych