Zarządzenie Nr 87/18/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 30.10.2018 r. w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Jednostki Organizacyjnej

Zarządzenie Nr 87/18/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 30.10.2018 r. w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Jednostki Organizacyjnej