Zarządzenie Nr 88/18/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 15.11.2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Zarządzenie Nr 88/18/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 15.11.2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę