Zarządzenie Nr 89/18/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 15.11.2018 r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2019-2028

Zarządzenie Nr 89/18/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 15.11.2018 r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2019-2028