Zarządzenie Nr 90/18/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 15.11.2018 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na 2019 r.

Zarządzenie Nr 90/18/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 15.11.2018 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na 2019 r.